Ara.10

Hızlandırılmış EcmaScript 6+ Dersleri – 10: Modüller (import, export)

Yeni nesil JavaScript Framework’lerin, özellikle de React’ın temelini oluşturan modülleri kullanmanız, her alanda işinizi oldukça kolaylaştıracak ve daha profesyonel, ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir projeler yapmanızı sağlayacaktır.

Modüller, iki veya daha fazla dosya arasında import ve export deyimleri ile fonksiyon ve sınıfların aktarılabilmesini sağlayarak modüler programlamanın temellerini sağlar.

Temel mantığı kavrayarak bir örnek üzerinden modül kullanımını öğrenelim.

EcmaScript 6+

Ara.02

Hızlandırılmış EcmaScript 6+ Dersleri – 9: Yeni Built-in (Yerleşik) Metotlar

EcmaScript 6 ile birlikte bazı yerleşik metotlar gelmiştir. Bunlardan sıklıkla işimize yarayabilecek olanları kısa kısa örneklerle inceleyelim…

Object Özellik Atamaları

Bir Object’e başka Object’lerin eklenmesi durumudur.  Eğer hedef nesnede aynı key’ler varsa, kaynaktaki key’ler üzerine yazılır ve diğer key’ler de eklenir.

Object.assign(hedef_nesne, …kaynak_nesneler)

EcmaScript 6+

Kas.28

Kas.28