Tem.05

Grunt Dersleri 12: HTML Dosyalarını Minimize Etme (htmlmin)

CSS’te olduğu gibi HTML dosyasında veya PHP gibi dosyalarda da minimize işlemi yapmanızı tavsiye ederim. npm install grunt-contrib-htmlmin –save-dev JS Ekleme Komutu: grunt.loadNpmTasks(‘grunt-contrib-htmlmin’); Yapacağımız örneğimizde kök klasörde sadece html dosyası olarak index.html dosyamız var, sadece bunun üzerinde işlem yapacağız. Miminize işlemi sonrasında da aynı dosya üzerine yazdıracağız. Eğer kodlar arasında açıklama satırları da varsa, bunları sildireceğiz.
Grunt

Tem.05

Tem.05

Tem.05

Tem.05

Tem.05

Tem.05

Tem.05

Tem.05

Tem.05