Eki.10

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : AJAX

İlk olarak AJAX’ın tanımı ile başlayalım…

Öncelikle AJAX herhangi bir dil veya framework değildir. AJAX, bir yaklaşım türüdür. AJAX, “Asynchronous JavaScript XML” (Eşzamansız JavaScript XML) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere asenkron olarak çalışabilmemize olanak sağlar. Alt yapısında JavaScript XML ve XML/HttpRequest nesnelerini barındırır.
AJAX, genel olarak sayfayı yenilemeden, arkaplanda istekler yaparak verileri tekrar tekrar çekip ön yüzde, yani DOM’da göstermeyi amaçlar. Aynı zamanda GET ve POST metotlarını da desteklediği için veri gönderip geriye sonuç da (result) alabilir.

jQuery

Eyl.06

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : Animate (Animasyon)

Daha önceki konularımızda jQuery’de .css() metodunu kullanarak elementlere yeni stiller atamayı veya var olanı değiştirmeyi görmüştük. .animate() metodu da .css() metoduna benzer, ancak yeni atanan stilleri geçiş efekti olarak uygular. Mesela bir img etiketinin genişliği 100px iken, .animate() metodu ile 200px olarak değiştirilirse, direkt 200 olmak yerine 100’den 200’e artan bir değerle genişleyerek ilerleyecektir.

jQuery