Eki.10

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : AJAX

İlk olarak AJAX’ın tanımı ile başlayalım… Öncelikle AJAX herhangi bir dil veya framework değildir. AJAX, bir yaklaşım türüdür. AJAX, “Asynchronous JavaScript XML” (Eşzamansız JavaScript XML) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere asenkron olarak çalışabilmemize olanak sağlar. Alt yapısında JavaScript XML ve XML/HttpRequest nesnelerini barındırır. AJAX, genel olarak sayfayı yenilemeden, arkaplanda istekler yaparak verileri tekrar tekrar çekip ön yüzde, yani DOM’da göstermeyi amaçlar. Aynı zamanda GET ve POST metotlarını da desteklediği için veri gönderip geriye sonuç da (result) alabilir.
jQuery

Eyl.06

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : Animate (Animasyon)

Daha önceki konularımızda jQuery’de .css() metodunu kullanarak elementlere yeni stiller atamayı veya var olanı değiştirmeyi görmüştük. .animate() metodu da .css() metoduna benzer, ancak yeni atanan stilleri geçiş efekti olarak uygular. Mesela bir img etiketinin genişliği 100px iken, .animate() metodu ile 200px olarak değiştirilirse, direkt 200 olmak yerine 100’den 200’e artan bir değerle genişleyerek ilerleyecektir.
jQuery

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : Effects (Efektler)

jQuery ile bir takım basit efektleri kolaylıkla hazırlayabiliyoruz. Mesela bir elementin görünmez veya görünür yapılması, bunları yaparken solma efektlerinin uygulanması veya çeşitli kayma efektleri basitçe oluşturulabilir. Ayrıca CSS değişikliği yaparken bile bunun animasyonlu bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunları uygulamalarla görelim…
jQuery

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : Attributes (Özellikler) ve Styles (Stiller)

HTML5’te hemen hemen her bir elementin mutlaka bir özelliği, yani attribute’u olmalıdır. Mesela aşağıdaki kodu ele alalım…
<h1 class=”baslik” >Merhaba</h1>
Bu kodumuzda bir adet class attribute’u yer almaktadır. Ayrıca etiketler arasında yer alan “Merhaba” yazısı da bir özellik ifade etmektedir. Şimdi jQuery ile class özelliğini değiştirecek, yeni class değerleri ekleyecek ve elementin içeriğini değiştireceğiz. Yazacağımız kodlar, yukarıda yer alan örnek kod satırı referans alınarak yapılacak.
jQuery

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : Selectors (Seçiciler)

CSS’te yer alan selector mantığını aynısı jQuery’de de vardır. Hedeflenen elementi veya elementleri belirlemek için elementin ismi, elementin class ismini, elementin id ismini veya biraz daha kompleks bir yapı olan elementin herhangi bir attribute değerinde belli bir string içeren elementleri de çoklu olarak seçebiliriz. Seçicileri işlemek amacıyla aşağıdaki gibi bir HTML5 sayfası hazırlayalım. Seçim işlemini yaptığımız elementlerin de yazı rengini değiştireceğiz.
jQuery

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : Events (Olay Yöneticileri)

Herhangi bir HTML5 elementine jQuery ile nasıl olay yöneticisi (event listener) bağlayacağımızı görelim… Elemente Olay Yöneticisi Bağlamak (bind) Daha önceki örneklerimizde de görmüştük, ancak daha fazla örnekle ve bir başka metotla, bir element için .click() event’inin nasıl bağlanacağını görelim. Tıklama ( .click() ) Mouse ile sol tıklama olayıdır.
$(“button”).click();
Bu kod yazımı ile seçici işleminden sonra olay yöneticimizi direkt olarak elemente bağlamış olduk. Bunun dışında aşağıdaki olay yöneticilerini de bağlayabilirsiniz. Örnek olarak en çok kullanılan olay yöneticilerini seçtik.
jQuery

Eyl.06

Hızlandırılmış jQuery 3 Dersleri : Giriş

Statik HTML5 sayfalarımıza interaktiflik kazandırmak için JavaScript kullanıyoruz. Ancak JavaScript çoğu yazılımcının kabusu olmaktadır. Bazı yazılımcılar kullanmakta zorluk çekmekte, bazen proje büyüdüğünde JavaScript kodları arasında kaybolmakta, bazen de çok basit bir işlem için çok fazla kod yazmak zorunda kalmakta. Bu gibi sorunlar nedeniyle zaman içerisinde JavaScript’in kullanımını kolaylaştırmak için bir takım metotlar türetilmiş. Bunlardan birisi JavaScript için bir kütüphane (library), diğeri de kod çatısı (framework) olmaktadır. Library, bir takım işlevleri yerine getirmek için hazırlanmış olan komutların oluşturduğu yapıdır. Framework ise, daha kompleks bir yapıda olup, içinde birden fazla library’i barındıran yapılardır. Mesela jQuery bir JavaScript Library’si iken; AngularJS, ReactJS, VueJS de birer framework olmaktadır. Ancak JavaScript sektörde pek de ham haliyle kullanılmamaktadır. Bunun yerine ya bir library, ya da framework’ten faydalanılıyor. BYeri gelmişken jQuery’nin sloganına da değinelim: “Az Kod, Çok İş”.
jQuery