Tem.03

Tem.03

PHP ve MySQLi Dersleri 6: SQL Sorguları ve Kullanım Örnekleri

SQL’de verdiğimiz direktiflere Sorgu, diğer bir ismi ile Query denmektedir. Sorgular basit birer cümleden ibarettir. Cümle içinde bazı yazım kurallarına göre veritabanından hangi verilerin nasıl bir şekilde getirileceği belirtilmektedir. Şimdi işimize en çok yarayacak olan sorgu örneklerini inceleyelim.

Sorgu örneklerini öğrenebilmeniz için elinizde bir veritabanının olması gerekmektedir. Bu veritabanı üzerinde sorgularınızı çalıştırarak öğrenebilirsiniz. Sorgu örneklerini phpMyAdmin paneli üzerinden de yapabilirsiniz. Fakat veritabanı içeriği boşsa hiçbir sorgu size sonuç getirmez. Bu yüzden ilk örneklerimizi yine http://www.tutorialspoint.com/execute_sql_online.php adresinden test ederek yapacağız.

MySQLi

Tem.03

Tem.03

PHP ve MySQLi Dersleri 4: MySQLi Nedir ve Neden MySQL Kullanmıyoruz

Öncelikle asıl sebep; MySQLi, MySQL’in daha gelişmiş üst versiyonudur. Yani temel sebebimiz bu. Peki, üst sürüme geçilmesi ile ne gibi dertlerden kurtulmuş olduk?
MySQLi temel olarak performans ve güvenliği ön plana çıkarmıştır.

Performans yaklaşımında, eğer bir sorgu birden çok kullanılmışsa, her defasında o sorguyu derleyip çalıştırmak yerine, o sorguyu tek bir defa derler ve gerektiğinde derlenmiş olanı çalıştırır. Bu yöntemle performans elde edilir.

MySQLi

Tem.03

PHP ve MySQLi Dersleri 3: Veritabanı Yapısı Kavramak

Veritabanı temel olarak aşağıda yer alan kısımlardan oluşur.

Tablolar

Her veritabanı içinde, mutlaka en az bir adet tablo bulunmak zorundadır. Tabloların bir tanımlayıcı isimleri olmaktadır. Mesela bir mağaza sitesi yapıyorsak, veritabanı dosyamız içinde üye bilgilerini saklayan bir tablo, diğerinde ürünlerin bilgisini saklayan bir tablo, bir başka tabloda da sitede yapılan işlemleri log olarak tutan bir tablo olabilir.

Satır ve Sütunlar

Tablolar, satır ve sütunlardan oluşur. Satır ve sütunların kesiştiği alanlarda da veriler tutulur. Bu mantık aynı MS Excel’deki gibidir.

Tablodaki her bir sütun, bir veri bloğunu saklar. Mesela üyelik bilgisinin olduğu bir tablo düşünün. Bu tabloda kullanıcı adı, kullanıcı şifre, isim, soy isim, e-mail gibi bilgilerin her biri birer sütun halinde tanımlanır. Her bir sütun verisi de bir değişken değeri olarak algılanır. Bu sebeple de sütunların taşıdığı verinin tipi de belirtilmelidir. Mesela TEXT, CHAR, NUMBER, DATE gibi…

MySQLi