Tem.04

Tem.04

PHP OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Ders 8 : OOP’de Temel Prensipler – Interface (Arayüz)

Buradaki arayüz, görsel bir arayüz gibi düşünülmesin. Soyutlama işlemine benzer. Aslında bir Class’a başlanmadan önce zorunlu olarak tanımlanması gereken metotların belirtildiği bir yapıdır. Yani bir Interface içinde tanımlanan metotlar, bu Interface tarafından genişletilen (implements ile yapılır, soyutlamada ise extend ile yapılıyordu.) alt Class’larda mutlaka yazılmalı, yani oluşturulmalıdır. Eğer bu kurala uyulmazsa Fatal Error denen hatayı verir.

PHP

Tem.04

PHP OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Ders 7 : OOP’de Temel Prensipler – Inheritance (Kalıtım)

Kalıtım, adından da anlaşılacağı üzere bir varlıktan başka bir varlığa kalıtsal özelliklerin aktarılması olarak tanımlanır. Programlama dünyasında da bir Class’a ait özelliklerin, kendisinden türetilmiş bir alt sınıfa aktarılması olaydır. Buradaki amaç; aynı metotlara sahip olan, yani aynı işleri yapan bir üst sınıftan o özellikleri almaktır. Böylece kod tekrarı sorunu ortadan kalkar.

PHP

Tem.04

PHP OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Ders 6 : OOP’de Temel Prensipler – Abstract (Soyutlama)

Her OOP destekleyen programlama dillerinde 4 adet temel prensip vardır. Bunlar zaman zaman oldukça önem taşıyan yaklaşımlardır.

Bir nesnenin veya bir değişkenin, dış ortamdan erişime kapatılmasıdır. Yani o değişken veya nesnenin, kendi metodu veya sınıfı içinde dış bağlantılardan kopuk olmasıdır. Bu durum, genelde dışarıdan erişimin engellenmesi veya Class ile uygulama geliştiren kişinin ilgilenmemesi gereken, kullanıcının bir değere atama yapmasında kodların çökmesine neden olabilecek kritik hallerde kullanılır.

PHP

Tem.04

PHP OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Ders 5 : Yapıcı ve Yıkıcı Metotlar (__construct() ve __destruct())

Bir Class çağırıldığında, onun hemen işlem yapmasını isteyebiliriz. Class ile işimiz bittiğinde de yine başka bir işlem yapmasını isteyebiliriz. Bu işlemlerde yapıcı ve yıkıcı dediğimiz sihirli fonksiyon tanımlamaları devreye girer.

Az önce Class içindeki metodumuzu çalıştırmak için bir Object oluşturmuştuk. Obje içinde de metodu tetiklemiştik. Ancak istersek Object oluşturup metodu tetiklemeden de istediğimiz bir fonksiyonu çalıştırabiliriz.

PHP