Mar.20

Grunt Dersleri 8: Dosyaları Kopyalama (copy)

Bir proje geliştirirken, mutlak suretle belirli periyotlarla yaptığınız işin yedeğini almanız gerekiyor. Eğer yedeklemelerden sorumlu bir IT personeliniz yoksa, ekip olarak veya bireysel olarak kendiniz yedekleme yapabilirsiniz. Aslında her yazılımcının bilgisayarında bir dosya senkronizasyon yazılımı yüklü olmalı. Böylece yapılan çalışmalar, başka bir diske anında kopyalanabilir. Böylece orijinal dosyalarınız silinirse veya bozulursa, yedeklerden geri dönebilirsiniz.

Konumuzla alakalı olarak da Grunt ile bir dizinde yer alan dosyaları, başka bir dizine yedekleyebilirsiniz.

Yükleme komutu:

npm install grunt-contrib-copy –save-dev

JS Ekleme Komutu:

grunt.loadNpmTasks(‘grunt-contrib-copy’);

Bu modül, watch modülüne de ihtiyaç duymaktadır.

Gruntfile.js içinde şu şekilde bir tanım ekleyelim…

copy: {
main: {
      expand: true,
      src: ['bootstrap/**', 'css/**', 'img/**', 'js/**', 'sass/**', 'gruntfile.js', 'index.html', 'package.json'],
      dest: 'yedekler/',
},
},

copy task’ında, main içinde gerekli tanımları yapıyoruz. expand ile klasörlerin genişletileceğini, src ile bir dizi şeklinde bütün yedeklenecek olan dizinleri ve dosyaları tanımladık. /** ifadesi, bu dizin içinde ne kadar dosya ve klasör varsa seç anlamındadır. dest kısmında da hangi klasöre yükleneceği belirtiliyor.

İçeriği paylaş:
 • facebook
 • twitter