May.20

Gulp Dersleri – Part 9 – JavaScript Dosyalarını Minimize Etmek (gulp-uglify)

HTML ve CSS minify işlemindeki gibi aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bu sefer JavaScript’i minify etmek için gulp-uglify modülünü yüklüyoruz.

npm install –save-dev gulp-uglify

Ardından gruntfile.js dosyamızda modülümüzü içe aktarıp bir değişkene aktarıyoruz.


, minifyJS = require(“gulp-uglify”);
Ardından Task’ımızı yazıyoruz.
gulp.task(‘minify-js’, function () {
gulp.src(‘dev/js/*.js’)
.pipe(minifyJS())
.pipe(gulp.dest(‘dist/js’));
});

Command Prompt’tan yeni Task’ımızı çağırıyoruz.

gulp minify-js

Minify edilmiş index.js dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. Bütün TAB, ENTER ve gereksiz SPACE karakterleri silinmiş.

var gun=(zaman=new Date).getDate(),ay=zaman.getMonth()+1,yil=zaman.getFullYear();gun<10&&(gun="0"+gun),ay<10&&(ay="0"+ay);var zaman=gun+"/"+ay+"/"+yil;document.getElementById("tarih").innerHTML=zaman;
İçeriği paylaş:
  • facebook
  • twitter

Leave a comment

Yorum