Oca.20

Hızlandırılmış EcmaScript 6+ Dersleri – 8: Set (Küme)


Set’ler, herhangi bir tipteki veriyi tekil (uniqe) olarak saklar. Aynı değerler Set’e eklense bile sadece biri varmış gibi değer görür. Genel olarak metot kullanımları Map ile aynıdır.

let degerler = new Set();

degerler.add('a');
degerler.add('b');
degerler.add('a');
degerler.add(1);
degerler.add('1');

console.log( degerler.size ); //4 
console.log( degerler.has('a') ); // true

for (let deger of degerler) {
  console.log(deger); // "a", "b", 1, "1"
}

Bir Set oluşturmak için new Set() kullanılır. Eleman eklemek için .add(deger) şeklinde elemanlar eklenir. Örnekte benzeşen iki tane “a” bulunmaktadır. “1” ve 1 ise birbirinden veri türü olarak farklıdır, birisi String, diğeri Integer’dir, bu nedenle de birbirinden farklıdır. for of döngüsü ile yazdırıldığında “a” harfi teke düşürüldüğü için 5 elemanlı olan Set 4 eleman olarak işlendi.

Makale serimizin diğer konuları şunlar olacaktır:


Web Tasarımı ve Web Programlama 2020

Yorum bırak

Yorum