Şub.17

PHP OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Ders 2 : Sınıf (Class)


Class, en basit tanımı ile birden çok fonksiyonu bir arada bulunduran yapı anlamına gelmektedir. Her Class belli bir konu temasına göre hazırlanır. Mesela bir Class sadece ziyaretçilerin üyelik işlemlerini yapmak için yazılırken, başka bir Class da form üzerindeki verileri doğrulamak için yazılabilir. Bir Class tanımlanırken, o Class için isim vermek de son derece önemlidir. Aşağıda, 3 farklı isim verme metodu kullanılmaktadır (Pascal metoduna göre). classUyelik.php uyelik_class.php uyelik.class.php Bu yazılan isimlerin her biri mantıklı birer isimdir, yani sorunsuz kullanılabilir. Ancak bunlardan üçüncü olan, yani uyelik.class.php daha doğru bir kullanımdır. Eğer kodlarınızı başkalarıyla da paylaşacaksanız bu tür isimlendirmelere dikkat edin, standartlara uyun. Bir başkası bu dosyaya uzaktan baktığında, üyelik işlemlerini yapan bir Class olduğunu rahatlıkla anlayabilmelidir. Bir Class oluşturma sözdizimi şöyledir:
<?php
class Isim {   
		// Metotlar
}
?>
Gördüğünüz gibi bir Class tanımlamak için class anahtar kelimesi kullanılıyor. Ardından Class’ın ismi yazılıp (Class isimleri büyük harfle başlar) süslü parantezler içinde metotlar, yani alt fonksiyonlar yazılıyor. Şimdi bir örnekle inceleyelim…
<?php 
class Merhaba {  
	function merhabaDe() { 
		echo 'Merhaba'; 
	} 
}
?>
Yukarıda, Merhaba adında bir Class tanımladık. Bu Class içinde de MerhabaDe() isimli bir metot oluşturduk. Bu dosyayı da kaydedecek olursak; merhaba.class.php ismi ile kaydedebiliriz.
Web Tasarımı ve Web Programlama 2020