Şub.17

PHP OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Ders 4 : Metotlar ve Özellikler (Properties)


Şu an elimizde bir Class’ımız ve bu Class’tan üretilmiş bir Object var. Şimdi de Class içindeki merhabaDe() fonksiyonuna erişelim… Metot Tanımlama
<?php 
class Merhaba { 
	function merhabaDe() { 
		echo 'Merhaba'; 
	} 
}
$selamlamaMesaji = new Merhaba();
$selamlamaMesaji -> merhabaDe();
?>
Class’tan ürettiğimiz objemizin isminden sonra -> (- ve > işaretleri) ile o nesne içindeki fonksiyona erişilebiliyoruz. Operatörden sonra da metot adını yazmamız yeterli olacaktır. Bu kodu çalıştırdığımızda, bize “Merhaba” diyecektir. Şimdi bir de parametre alan bir metot üzerinde çalışalım. Metot Üzerindeki Özelliğe Erişim
<?php 
class Merhaba { 
	function merhabaDe($isim) { 
	   $this -> isim = $isim;
         echo 'Merhaba '. $this->isim; 
	} 
}
$selamlamaMesaji = new Merhaba();
$selamlamaMesaji -> merhabaDe("Uğur");
?>
Burada gördüğünüz gibi metodumuza bir parametre ekledik. Parametre değişkenimiz $isim’dir. $isim parametresine de Uğur argümanı gönderilerek metot çağırılıyor. merhabaDe(); metodumuz içinde gelen parametreye erişebilmek için $this anahtar kelimesinden sonra -> operatörü ekleniyor. Sonrasında da metodun içindeki parametre adı girilir. Yani metot içinde, eskisi gibi doğrudan değişken tanımlanamıyor. Bu metot ile fonksiyonun değerinin alacağı belirtiliyor. Bu kod bloğunu çalıştırdığımızda bize “Merhaba Uğur” diyecektir.
Web Tasarımı ve Web Programlama 2020