Mar.20

PHP ve MySQLi Dersleri 3: Veritabanı Yapısı Kavramak

Veritabanı temel olarak aşağıda yer alan kısımlardan oluşur.

Tablolar

Her veritabanı içinde, mutlaka en az bir adet tablo bulunmak zorundadır. Tabloların bir tanımlayıcı isimleri olmaktadır. Mesela bir mağaza sitesi yapıyorsak, veritabanı dosyamız içinde üye bilgilerini saklayan bir tablo, diğerinde ürünlerin bilgisini saklayan bir tablo, bir başka tabloda da sitede yapılan işlemleri log olarak tutan bir tablo olabilir.

Satır ve Sütunlar

Tablolar, satır ve sütunlardan oluşur. Satır ve sütunların kesiştiği alanlarda da veriler tutulur. Bu mantık aynı MS Excel’deki gibidir.

Tablodaki her bir sütun, bir veri bloğunu saklar. Mesela üyelik bilgisinin olduğu bir tablo düşünün. Bu tabloda kullanıcı adı, kullanıcı şifre, isim, soy isim, e-mail gibi bilgilerin her biri birer sütun halinde tanımlanır. Her bir sütun verisi de bir değişken değeri olarak algılanır. Bu sebeple de sütunların taşıdığı verinin tipi de belirtilmelidir. Mesela TEXT, CHAR, NUMBER, DATE gibi…

Satır ise, kayıt anlamına gelir. Her bir satıda, ilgili sütun alanı kısmına yeni yeni kayıtlar girilir.

Sütunlar ile ilgili bilmeniz gereken diğer bir husus da şudur: Genellikle ilk sütun PRIMARYKEY olarak tanımlanır. Bu tanımlamaya göre, otomatik olarak her yeni kayıt girildiğinde bu değer 1 artar. Böylelikle her bir satırın kendisine has bir kimlik numarası olmuş olur ve bu kimlik numarası başka hiçbir satırda olmaz, tekildir.

Bahsettiğimiz işlemi bir tablo üzerinde görselleştirelim…

Tablomuzda ID isminde Primary Key olarak tanımladığımız bir sütun var. Bu sütuna değer atayamayız. Biz her yeni kayıt eklediğimizde bu değer kendiliğinden artarak yazılır. Biz sadece KULLANICI_ADI, KULLANICI_SIFRE, ISIM, SOYISIM ve EPOSTA alanlarına değerler atayabiliriz.

İçeriği paylaş:
  • facebook
  • twitter