Ara.02

Hızlandırılmış EcmaScript 6+ Dersleri – 9: Yeni Built-in (Yerleşik) Metotlar

EcmaScript 6 ile birlikte bazı yerleşik metotlar gelmiştir. Bunlardan sıklıkla işimize yarayabilecek olanları kısa kısa örneklerle inceleyelim…

Object Özellik Atamaları

Bir Object’e başka Object’lerin eklenmesi durumudur.  Eğer hedef nesnede aynı key’ler varsa, kaynaktaki key’ler üzerine yazılır ve diğer key’ler de eklenir.

Object.assign(hedef_nesne, …kaynak_nesneler)

EcmaScript 6+