Ara.24

Hızlandırılmış EcmaScript 6+ Dersleri – 12: Promise (Söz)

Promise, yani Türkçe karşılığı ile “Söz Vermek”, JavaScript’te bir işi yapmak için istekte bulunduğumuzda bu işin gerçekten yapılıp yapılmadığına dair karşı tarafın bize söz vermesi anlamına gelir. Bir iş yapmaya zorlanır, ancak yapılamazsa da yine bu durum haber verilir. Böylece istek yapıldığında oldu mu olmadı mı kontrolü yapmak ve buna göre programın akışına devam etmek oldukça önemlidir.

Promise olmadan önce bir şekilde Event yönetimi yaparak bir işlemin başarılı olup olmadığını kontrol edebiliyorduk, ancak oldukça elverişsiz ve çöp kod oluşmasına neden oluyordu.

Mesela bir resmi sayfaya yüklemek istediğimizde yüklenip yüklenmediğini kontrol edeli…

EcmaScript 6+